• địa điểm
  • giờ làm
  • điện thoại
  • liên hệ

Phá thai an toàn


Phá thai là hành động kết thúc thai nghén bằng cách loại bỏ hay lấy phôi thai khỏi tử cung trước khi thai đến kỳ sinh nở. Phá thai được gọi là an toàn nếu việc thực hiện phá thai được đảm bảo về trình độ kỹ thuật, chuyên môn của người thực hiện cũng như cơ sở vật chất nơi thực hiện phá thai được đảm bảo. Bạn đã trang bị cho mình những kiến thức về phá thai an toàn?

Phá thai 6 tuần tuổi

Phá thai 6 tuần tuổi bằng cách nào để đảm bảo được an toàn và tránh để lại biến chứng sau này? Những đối tượng muốn phá thai 6 tuần tuổi đa số là những chị em...

Xem thêm...


Cách phá thai an toàn ở Hà Nội

Phá thai an toàn được định nghĩa y học như thuật ngữ về một sự kết thúc thai nghén bằng cách loại bỏ hay lấy phôi thai khỏi tử cung trước khi đến hạn sinh...

Xem thêm...